در حال بارگذاری ...
جمعه 1 بهمن 1400

کارشناسان امور فرهنگی و دانشجویی

معاونت

فاطمه خسروی

01143124003

کارشناسان فرهنگی و تربیت بدنی

صدیقه سیفی ، مریم صداقت

کارشناسان دانشجویی 

هاله حیدرزاده ، گلسا خاکسار ، فاطمه نائیجی

01143123955

نظرات کاربران