در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

روابط عمومی

ادرس سایت دانشکده 

https://d-amol.tvu.ac..ir

لینک آموزشکده (کانال تلگرامی)

https://t.me/etela_daneshjo_tohid

شماره تماس 

011-43124005

مریم صداقت 

نظرات کاربران