در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آبان 1398
 • روابط عمومی

  ادرس سایت دانشکده 

  https://d-amol.tvu.ac..ir

  لینک آموزشکده (کانال تلگرامی)

  https://t.me/etela_daneshjo_tohid

  شماره تماس 

  011-43124005

  مریم صداقت 

  نظرات کاربران

  • برگزاری کارگاه آموزشی ترویج علم
   برگزاری کارگاه آموزشی ترویج علم
  • برگزاری کارگاه علم و فناوری و تاثیر آن در زندگی
   برگزاری کارگاه علم و فناوری و تاثیر آن در زندگی
  • برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
   برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
  • برگزاری انتخابات انجمن ها
   برگزاری انتخابات انجمن ها
  • برگزاری انتخابات کانونها در شعبه 1 و 2
   برگزاری انتخابات کانونها در شعبه 1 و 2