در حال بارگذاری ...
جمعه 1 بهمن 1400

کارشناس آموزش

سحر یاری کارشناس مسئول آموزش

وحیده خسروانی کارشناس پژوهش 

سمیه عباسی کارشناس برنامه ریزی آموزشی

زهرا فرهودی کارشناس رشته گیاهان دارویی (کاردانی)

سامره رضایی کارشناسی رشته معماری (کاردانی و کارشناسی) و رشته تربیت کودک(کاردانی)

افسانه داودی کارشناس رشته حسابداری (کاردانی و کارشناسی) و رشته گرافیک (کاردانی)

نظرات کاربران