در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آبان 1398
 • کارشناس آموزش

  وحیده خسروانی کارشناس رشته طراحی دوخت (کاردانی و کارشناسی )

  سمیه عباسی کارشناس رشته طراحی لباس (کاردانی و کارشناسی )

  زهرا فرهودی کارشناس رشته گیاهان دارویی (کاردانی)

  سامره رضایی کارشناسی رشته معماری (کاردانی و کارشناسی) و رشته مربی کودک و تربیت کودک(کاردانی)

  افسانه داودی کارشناس رشته حسابداری (کاردانی و کارشناسی) و رشته نقاش و گرافیک (کاردانی)

  نظرات کاربران

  • برگزاری کارگاه آموزشی ترویج علم
   برگزاری کارگاه آموزشی ترویج علم
  • برگزاری کارگاه علم و فناوری و تاثیر آن در زندگی
   برگزاری کارگاه علم و فناوری و تاثیر آن در زندگی
  • برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
   برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
  • برگزاری انتخابات انجمن ها
   برگزاری انتخابات انجمن ها
  • برگزاری انتخابات کانونها در شعبه 1 و 2
   برگزاری انتخابات کانونها در شعبه 1 و 2