در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

کارشناس آموزش

وحیده خسروانی کارشناس رشته طراحی دوخت (کاردانی و کارشناسی )

سمیه عباسی کارشناس رشته طراحی لباس (کاردانی و کارشناسی )

زهرا فرهودی کارشناس رشته گیاهان دارویی (کاردانی)

سامره رضایی کارشناسی رشته معماری (کاردانی و کارشناسی) و رشته مربی کودک و تربیت کودک(کاردانی)

افسانه داودی کارشناس رشته حسابداری (کاردانی و کارشناسی) و رشته نقاش و گرافیک (کاردانی)

نظرات کاربران