در حال بارگذاری ...
جمعه 1 بهمن 1400

گواهی های مرحله اول وبینار هفته پژوهش

استاد تصدقی 

استاد قلی زاده 

استاد نباتی 

استاد شریف تبار 

استاد سلیمانی 

استاد کلاردشتی 

نظرات کاربران