در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

تمدید بازه ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان جدید دانشگاه فنی و حرفه ای

قابل توجه پذیرفته شدگان ارجمند:

با عنایت به درخواست های مکرر شما عزیزان مبنی بر تمدید بازه ثبت نام الکترونیکی 

لذا ثبت نام الکترونیکی تمدید گردیده و زمان پایان مهلت ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد

ورود کلیه دانشجویان نو ورود به سامانه دریافت و دریافت رسید دیجیتالی الزامی بوده و عدم ورود به سامانه به منزله انصراف می باشد

نداشتن کد پیگیری دیپلم و نظافم وظیفه و کارنامه سلامت در این مرحله اجباری نبوده و در فرصت های بعدی قابل ثبت می باشد

نظرات کاربران