در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 7 بهمن 1399
 • برگزاری وبینار با موضوع "دانشجو و رسانه" بصورت تریبون آزاد بمناسبت روز دانشجو در آموزشکده فنی دختران آمل

  موضوع وبینار : دانشجو و رسانه
  هدف : افزایش آگاهی دانشجو در زمینه رسانه و ابعاد مختلف آن
  چکیده:
   عصر کنونی ،عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات نامیده شده است و رسانه بعنوان ابزار مهم انتقال مفاهیم و تبادل اطلاعات شناخته شده است،نقش چهارگانه  رسانه عبارتست از: فرهنگ سازی، آموزشی،اطلاع رسانی،ایجاد مشارکت اجتماعی.
  رسانه ها نقش حیاتی را در الگو سازی و تبیین هنجارهای مطلوب جامعه دارند و این هنجار باید بر اساس فرهنگ مردم جامعه الگو بندی و تبیین شود.
  این تکنولوژی سِحر گونه،افکار و رفتار مخاطبان را تحت تأثیر خود قرار میدهند و اگر رسانه ها شناخت درستی از اهداف و سیاست‌گذاریهای فرهنگی یک جامعه نداشته باشند یا دچار خطا می‌شوند ویا بحران بوجود می‌آورند.
  قشر جوان بخصوص دانشجویان،بزرگترین گروه مخاطبان و استفاده کنندگان رسانه های جدید بخصوص شبکه‌های اجتماعی،محسوب می‌شوند
  نتیجه: 
  با توجه به نقش انکار ناپذیر دانشجو در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، لازم است تا وی، از نقش خود بعنوان عنصر موثر در جامعه آگاهی یابد و برای مواجهه با رسانه که جزء لا ینفک زندگی کنونی شده است،آموزش لازم را ببیند و خود را به سواد رسانه ای که از ۶ سواد برتر مورد تایید ساز مان یونسکو ست،مجهز نماید

  نظرات کاربران

  • #رسانه-مهارت ((پرسمان)) با حضور دکتر زمانی و دکتر حسینی
   #رسانه-مهارت ((پرسمان)) با حضور دکتر زمانی و دکتر حسینی
  • جدول زمانبندی انتحاب واحد ترم 992
   جدول زمانبندی انتحاب واحد ترم 992
  • سومین جشنواره رویش
   سومین جشنواره رویش
  • عدم استفاده از vpn در ایام امتحانات
   عدم استفاده از vpn در ایام امتحانات
  • مکتب حاج قاسم متوقف نخواهد شد
   مکتب حاج قاسم متوقف نخواهد شد