در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فراخوان جشنواره بین المللی سیمرغ

با استعانت از خداوند متعال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف گسترش و ترویج فرهنگ
اسلامی ایرانی، ترویج فرهنگ سلامت با بهرهمندی از ابزار هنر و شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و -
هنری دانشجویان و نخبگان جامعه، یازدهمین جشنواره بینالمللی سیمرغ را با شعار "هر خانه، یک پایگاه
سلامت"، برگزار میکند

بخشهای جشنواره
الف_ بخش ملی با موضوع فرهنگ سلامت
ب_ بخش بین الملل با موضوع فرهنگ سلامت
ج_ جایزه ویژه؛ حمایت از مدافعان سلامت

بخش بین الملل )با موضوع فرهنگ سلامت(
فیلم: کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی
هنرهای تجسمی: پوستر
بخش ملی با موضوع فرهنگ سلامت
تئاتر: صحنه ای ، خیابانی، نمایشنامه نویسی، تحقیق و پژوهش )با موضوع رابطه فرهنگ و هنربا سلامت ( ادبی: شعر کلاسیک، شعر طنز، نثر طنز، ترانه داستان کوتاه
هنرهای تجسمی: اینفوگرافیک ، عکس ، مجموعه عکس، پی نما، کاریکاتور، خوشنویسی )نستعلیق،
شکسته نستعلیق، نقاشی خط ، تحریری (

ثبت نام در سایت

 

https://festivalfjava.behdasht.gov.ir/login

نظرات کاربران