در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آبان 1400

فارغ التحصیلان

کارشناس فارغ التحصیلان رشته های

سحر یاری

حسابداری(کاردانی و کارشناسی)

معماری(کاردانی و کارشناسی)

کودکیاری (کاردانی)

گرافیک (کاردانی)

لیلی قربانی 

طراحی دوخت(کاردانی و کارشناسی)

طراحی پوشاک(کاردانی و کارشناسی)

گیاهان دارویی(کاردانی)

نقاشی(کاردانی)

01143123956

نظرات کاربران