در حال بارگذاری ...
جمعه 1 بهمن 1400

کارشناس دانشجویی

صدیقه سیفی اسکی کارشناس تغذیه  01143123955

هاله حیدر زاده سرپرست خوابگاه

گلسا خاکسار سرپرست خوابگاه 

فاطمه نائیجی سرپرست خوابگاه 

تلفن تماس خوابگاه : 01143124010

نظرات کاربران