در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آبان 1398
 • کارشناس دانشجویی

  صدیقه سیفی اسکی کارشناس تغذیه  01143123955

  هاله حیدر زاده سرپرست خوابگاه

  گلسا خاکسار سرپرست خوابگاه 

  فاطمه نائیجی سرپرست خوابگاه 

  تلفن تماس خوابگاه : 01143124010

  نظرات کاربران

  • برگزاری کارگاه آموزشی ترویج علم
   برگزاری کارگاه آموزشی ترویج علم
  • برگزاری کارگاه علم و فناوری و تاثیر آن در زندگی
   برگزاری کارگاه علم و فناوری و تاثیر آن در زندگی
  • برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
   برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
  • برگزاری انتخابات انجمن ها
   برگزاری انتخابات انجمن ها
  • برگزاری انتخابات کانونها در شعبه 1 و 2
   برگزاری انتخابات کانونها در شعبه 1 و 2