در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 4 آذر 1399
 • زمان حذف و اضافه

  مورخ 98/07/02 از ساعت 14:00 الی 7:00 صبح روز بعد ورودی 961 و قبل از آن 

  مورخ 98/07/03 از ساعت 8:00 صبح الی 14:00 ورودی 962 

  مورخ 98/07/03 از ساعت 14:00 الی 20:00 ورودی 971 

  ****( از ساعت 20:00 الی 7:00 صبح روز بعد زمان برای جاماندگان دو گروه قبلی (962 و 971

  98/07/04 از ساعت 8:00 صبح الی 14:00 ورودی 972 

  ****( از ساعت 20:00 الی 7:00 صبح فردا فرصت دوباره برای جاماندگان(ورودی 972)

   

  معاونت- آموزشی 

  نظرات کاربران